Spolupracujeme s poprednými poisťovňami na slovenskom trhu. Neváhajte a obráťte sa na nás. Zašlite nám email na info@gwi.sk alebo poistenie@gwi.sk. Kontaktovať nás môžete aj na telefónnych číslach 0905 344 102 alebo 0918 948 752.