Partneri

alianz

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava

Infolinka: 0800 122 222
Hlásenie škôd: 0800 122 222

axa

AXA poistovňa, a.s.
Kolárska 6
811 06 Bratislava

Infolinka: +421 2 2929 2929
Hlásenie škôd: +421 2 2929 2929

collonade

Digital park II, Einsteinova 23,
851 01 Bratislava

Infolinka: +421 2 5710 2811

csob

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Infolinka: 0850 111 303
Hlásenie škôd: 0850 311 312

generali

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Plynárenská 7/C
824 79 Bratislava

Infolinka: 0850 111 117
Hlásenie škôd: 0850 111 117

alianz

Generali poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
Lamačská cesta 6257/3/A
841 04 Bratislava

Infolinka: 0850 555 555

alianz

Groupama poisťovňa a. s.
Miletičova 21
821 08 Bratislava

Infolinka: +421 2 208 54 208

komunalna poistovna

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group,
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

Infolinka: 0800 112 222
Hlásenie škôd: 0850 111 566

kooperativa

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Infolinka: 0800 120 000
Hlásenie škôd: 0850 111 577

union

Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
813 60, Bratislava

Infolinka: 0850 111 211
Hlásenie škôd: 0850 111 211

uniqa

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27

Infolinka: 0850 111 400
Hlásenie škôd: 0850 111 400

wustenrot

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17
825 22 Bratislava

Infolinka: 02/33 068 809
Hlásenie škôd: 02/33 068 805