Informácie o cookies využívaných na webovej stránke www.gwi.sk

Úvodné informácie

Prevádzkovateľ webovej stránky:
GOLD WAY INVEST, s. r. o.
Palárikova 96
022 01 Čadca
Slovenská republika
IČO: 36 434 108
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: +421 908 677 677

Webová stránka www.gwi.sk používa na zabezpečenie základných funkcií a samotného fungovania webovej stránky súbory cookies. Tieto súbory cookies sú používané už po načítaní webovej stránky bez toho, aby návštevník udelil súhlas s ich používaním.

V prípade udelenia súhlasu návštevníka webovej stránky www.gwi.sk môžu byť používané aj iné, ako vyššie uvedené súbory cookies, ktoré môžu zabezpečovať napríklad analýzu návštevnosti webovej stránky, správanie návštevníka na webovej stránke, vytváranie štatistík a prípadne iné činnosti.

Návštevníkovi webovej stránky sú poskytované bližšie informácie o jednotlivých kategóriách cookies, ktoré môžu byť na základe nastavení návštevníka používané na webovej stránke, a to prostredníctvom lišty zobrazenej v dolnej časti webovej stránky a tohto dokumentu.

Na webovej stránke www.gwi.sk sa cookies delia do nasledovných kategórií:
- nevyhnutné (technické)
- Preferencie
- Analytické
- Marketing
- Iné (nezaradené)

Návštevník webovej stránky vyjadruje svoj súhlas s používaním jednotlivých kategórií cookies prostredníctvom lišty nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky. Návštevník webovej stránky nie je povinný vyjadriť svoj súhlas so žiadnou z voliteľných kategórií cookies. Neudelenie súhlasu nebráni používaniu a ďalšiemu prehliadaniu webovej stránky. Spracúvanie nevyhnutných (technických) cookies sa realizuje aj bez predchádzajúceho súhlasu návštevníka webovej stránky, a tieto cookies sú spracúvané už po načítaní webovej stránky na zariadení návštevníka.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do webového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia návštevníka webovej stránky. Zariadením je na účely využívania cookies potrebné rozumieť napríklad počítač, smartphone, tablet, alebo akékoľvek iné zariadenie s prístupom na internet, prostredníctvom ktorého dochádza k návšteve webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka webového prehliadača návštevníka webovej stránky. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

To umožňuje, že ak návštevník súhlasil so spracúvaním takýchto cookies, pri ďalšej návšteve webovej stránky budú návštevníkovi na základe rozoznania ponúknuté informácie, ktoré preferuje a bude sa zobrazovať relevantný obsah, vrátane ďalších aktivít a služieb, o ktorých je možné na základe predchádzajúcich návštev webovej stránky predpokladať, že by ich návštevník webovej stránky mohol využiť.

Analytické súbory cookies môžu byť po udelení súhlasu návštevníka webovej stránky používané na analýzu návštevnosti webovej stránky, a to prostredníctvom využitia služieb tretích strán. V prípade, pokiaľ sa realizuje analýza takejto návštevnosti, môžu byť využívané nástroje Google Analytics, prípadne iné analytické nástroje, ktorých označenie je v takomto prípade uvedené v lište nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky. Bližšie informácie o cookies využívaných na účely služieb takýchto nástrojov nájdete priamo na stránkach poskytovateľa uvedenej služby. Cookies môžu taktiež slúžiť k vytváraniu štatistík o používaní a prehliadaní webovej stránky, pričom pri vytváraní štatistík nie je vykonávaná identifikácia jednotlivých návštevníkov.

Súbory cookies môžu obsahovať informácie, ktoré sú považované za osobné identifikátory. Cookies však neobsahujú žiadne priame osobné údaje, ako je napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa a pod.

Webové stránky môžu vo všeobecnosti obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov, najmä sociálnych sietí. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí (napríklad facebook.com, youtube.com a pod.). Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete.

Webová stránka www.gwi.sk v súčasnosti neobsahuje žiadne prepojenia na webové stránky tretích strán prípade, pokiaľ by v budúcnosti došlo k zmene takýchto nastavení na strane prevádzkovateľa webovej stránky, budú návštevníci webovej stránky informovaní prostredníctvom aktualizácie tohto dokumentu.

Prostredníctvom tohto dokumentu sú návštevníkovi webovej stránky www.gwi.sk poskytované informácie požadované podľa zákona 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Nastavenia cookies je možné spravovať prostredníctvom lišty nachádzajúcej sa v dolnej časti webovej stránky, alebo taktiež prostredníctvom nastavení webového prehliadača. V prípade uskutočnenia nastavení v používaní cookies, môžete tieto nastavenia neskôr zmeniť, a to prostredníctvom nastavení webového prehliadača, prostredníctvom tejto lišty, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa webovej stránky (kontaktné údaje nájdete na webovej stránke). To, či využívanie cookies umožníte, je na Vašom rozhodnutí.

Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Postup pre vymazanie cookies môže byť v jednotlivých internetových prehliadačoch rozdielny. Návody na vymazanie cookies nájdete aj na stránkach jednotlivých webových prehliadačov.

V prípade, pokiaľ potrebujete pomoc pri zmene cookies alebo chcete svoj súhlas so spracúvaním cookies odvolať, môžete tak urobiť kedykoľvek zaslaním Vašej požiadavky na kontaktné údaje nachádzajúce sa na webovej stránke, kedy v súčinnosti s prevádzkovateľom webovej stránky budete informovaný, ako postupovať v prípade Vášho záujmu o zmenu cookies.

Na aký účel využívame cookies?

Na našej webovej stránke využívame cookies, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie fungovania webovej stránky. Tieto cookies o návštevníkovi webovej stránky nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov slúžiacich k identifikácii návštevníka, ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť úplnú funkčnosť webovej stránky.

Takéto nevyhnutné (technické) cookies umožňujú návštevníkovi webovej stránky výlučne používanie základných funkcií webovej stránky. Prostredníctvom takýchto cookies nie je možné realizovať analýzy návštevnosti, či cielenie reklám. Zakázaním takýchto cookies by bola obmedzená funkčnosť webovej stránky a jej korektné zobrazovanie. Tieto cookies o návštevníkovi webovej stránky nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov slúžiacich k identifikácii návštevníka, ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť úplnú funkčnosť webovej stránky.

Preferenčné cookies umožňujú zapamätanie si nastavení a predvolieb návštevníka webovej stránky, ktorých zámerom je zvýšenie používateľského komfortu pri prehliadaní webovej stránky. Prostredníctvom preferenčných cookies je nám umožnené zhromažďovať informácie o tom, ako webovú stránku www.gwi.sk využívate, čo nám umožňuje optimalizovať nastavenie webovej stránky.

Analytické cookies umožňujú získavať informácie o tom, ako je webová stránka využívaná, čo umožňuje následnú optimalizáciu webovej stránky a získavanie potrebných štatistických údajov. Takéto cookies neumožňujú identifikáciu konkrétneho návštevníka webovej stránky.
Na webovej stránke www.gwi.sk môžu byť prepojenia a integrovaný obsah služby GoogleAnalytics ako služby tretej strany, ktorá umožňuje používať nástroj na analýzu webovej stránky. Počas používania webovej stránky www.gwi.sk a na základe predchádzajúceho súhlasu návštevníka webovej stránky tak môžu byť vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Viac informácií o používaní súborov cookies týmito tretími subjektmi nájdete upravené v zásadách ochrany súkromia a používania súborov cookies týchto subjektov (GoogleAnalytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).

Prostredníctvom analytických cookies môže dochádzať najmä k získavaniu údajov o správaní návštevníka na webovej stránke www.gwi.sk, a to najmä spôsob pohybu po webovej stránke, prípadne údaje o zariadení, z ktorého si webovú stránku prehliadate alebo iné technické údaje. Prostredníctvom cookies umiestnených na webovej stránke sú zaznamenávané najmä nasledovné údaje: IP adresa, informácia o návšteve webovej stránky z danej IP adresy, informácie o činnosti a aktivite návštevníka na webovej stránke, prípadne ďalšie online informácie o zariadeniach návštevníka webovej stránky.

Marketingové cookies umožňujú prepojenie webovej stránky a aktivity návštevníka webovej stránky so sociálnymi sieťami (napr. funkcie „páči sa mi to“ a „zdieľať“) a zároveň umožňujú cielenie reklamy. Na webovej stránke www.gwi.sk nedochádza k využívaniu reklamných cookies, pokiaľ nebude v lište nachádzajúcej sa v dolnej časti webovej stránky uvedené inak.

Iné (nezaradené)
Prostredníctvom vyššie uvedených cookies nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Doba uchovávania

Cookies sú uchovávané v súlade s udeleným súhlasom na ich spracúvanie, pričom doba uchovávania je návštevníkovi webovej stránky vždy oznámená v rámci lišty nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.

V súvislosti s takto nastavenou dobou uchovávania cookies bude preto požadované opätovné udelenie súhlasu so spracúvaním cookies po uplynutí takto stanovenej doby. Zároveň niektoré prehliadače automaticky neuchovávajú také cookies, ktoré sú vyhodnotené ako nepotrebné, a preto je možné predpokladať zobrazovanie cookies lišty v spodnej časti webovej stránky pri každej návšteve.

V súvislosti s dobou uchovávania je zároveň potrebné rozlišovať tzv. session cookies a perzistentné cookies. Session cookies sú uložené v zariadení návštevníka webovej stránky výlučne počas prehliadania, a po opustení webovej stránky dochádza k ich automatickému výmazu. Session cookies uľahčujú používanie webovej stránky, a to tak, že si uchovávajú informácie pri prechádzaní jednotlivými podstránkami. Perzistentné cookies sa ukladajú do zariadenia návštevníka webovej stránky a ostávajú uchované aj po opustení webovej stránky. Tým umožňujú pamätať si nastavenia návštevníka webovej stránky, ktoré realizoval vo vzťahu k predmetnej webovej stránke. Prostredníctvom perzistentných cookies dochádza k rozpoznaniu návštevníka webovej stránky, resp. zariadenia, nedochádza však k identifikácii návštevníka ako konkrétnej osoby.

Právny základ spracúvania

Právnym základom pre spracúvanie cookies je súhlas návštevníka webovej stránky.
Na základe takto udeleného súhlasu dochádza k spracúvaniu cookies uvedených v lište nachádzajúcej sa v dolnej časti webovej stránky, a to nasledovne: Preferencie, Analytické cookies, Marketing, Iné (nezaradené).
Nevyhnutné cookies sú spracúvané v súlade a na základe § 109 zákone č. 452/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách.
V súčasnosti nie je realizovaný prenos údajov obsiahnutých v cookies do tretích krajín.

Práva návštevníka webovej stránky

V prípade, pokiaľ by spracúvanie cookies predstavovalo spracúvanie osobných údajov, návštevník webovej stránky má nasledovné práva:

- Právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého má dotknutá osoba právo získať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo na získanie ďalších bližších informácií o spracúvaní osobných údajov (čl. 15 GDPR)

- Právo na opravu osobných údajov, na základe ktorého má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl. 16 GDPR)

- Právo na zabudnutie (výmaz) osobných údajov, ktoré umožňuje dotknutej osobe u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Uplatnenie tohto práva podlieha splneniu podmienok podľa čl. 17 GDPR.

- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR.

- Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, a to za podmienok bližšie vymedzených v čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

- Právo na prenosnosť osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ sú splnené podmienky podľa čl. 20 GDPR.

- Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na základe čl.6 ods. 1 psím. a) GDPR alebo na základe čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Takéto odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky www.gwi.sk oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies. Odporúčame Vám preto pravidelne kontrolovať tieto Informácie o cookies využívaných na webovej stránke www.gwi.sk, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies používame.

Súbory cookies, ktoré na našich webových stránkach používame nepredstavujú také spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré by umožňovalo identifikáciu konkrétneho návštevníka webovej stránky.

V Čadci dňa 21.04.2023